Textilní průmysl je jedním z odvětví nejvíce zatěžujících naší planetu. Má na svědomí 20 % celosvětového znečištění vody a 10 % všech CO2e emisí. Zároveň 65 % materiálů je vyráběno z fosilních paliv a každý rok končí na skládce 92 mil. tun oblečení. Bez změny tohoto stavu nelze čelit ekologickým výzvám jako je globální oteplování, nedostatek vody či ztráta biodiverzity. Proto jsme se rozhodli změnit svět oblečení_m.
Udržitelnost

_cirkulární oblečení

Výroba surovin a tvorba odpadu jsou dvě fáze života oblečení, které mají největší negativní dopad na přírodu. Vyvinuli jsme cirkulární oblečení, které právě tyto dvě fáze eliminuje. Jak?

Oblečení nám po jeho obnošení vrátíte, my jej plně recyklujeme a vyrobíme z něj oblečení nové. Nevzniká tak odpad a šetříme vstupní suroviny. Díky tomu má naše oblečení nejnižších dopady ze všech běžně dostupných materiálů.

Více o cirkularitě>>

Úspory vody
Úspory CO2 emisí
I made your clothes

_v souladu s přírodou

Abychom cirkularity dosáhli, vyvinuli jsme několik vlastních textilních materiálů a soustředíme se především na cirkulární design všech našich produktů. Produkty proto nevyrábíme ze směsí materiálů a zároveň dbáme také na to, aby štítky, potisky nebo další dekorace nenarušovaly recyklovatelnost produktu. Většina našich materiálů pochází z již recyklovaných zdrojů, které díky technologii molekulární recyklace držíme dále v oběhu.

Cirkularita udržitelnost posouvá na úplně novou úroveň, kdy díky ní naše cirkulární materiály v rámci výrobní a odpadní fáze dosahují:

  • Až 75 % nižší uhlíkové stopy v porovnání s polyesterem
  • Až 98 % menší potřeby vody v porovnání s bavlnou
  • Eliminaci textilního odpadu

Více o materiálech>>

udrzitelnost

„Udržitelnost je velmi skloňované slovo. My se ptáme co je to udržitelnost? Ptáme se sebe, odborníků, zákazníků, … a dáváme si závazek se nikdy nepřestat ptát. Naší hodnotou je stále zjišťovat jaké environmentální, sociální a ekonomické dopady jsou skutečně udržitelné, které nikoli, a podle toho se rozvíjet. Nilmore® míří k udržitelnosti ve všech svých aktivitách a produktech. A co víc, tam, kde to jde, nechceme současný stav pouze udržovat, ale působit regenerativně.“

Mikuláš Hurta, zakladatel Nilmore®