Toto prohlášení je zpracováno a zveřejněno z důvodů poskytnutí informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků v souvislosti s nařízením směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“). V souladu s tímto nařízením Vás tato stránka má za úkol informovat o tom, jaké osobní údaje a další informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu, jakým způsobem Vaše informace využíváme a zpracováváme, kdo k nim má přístup a jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Definice pojmů:

Osobní údaje – osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce – naše společnost, která Vaše OÚ eviduje, zpracovává, archivuje a chrání.

Zpracovatel – společnost, kterou jsme přizvali ke zpracování Vašich OÚ na základě smlouvy. Je tak zajištěno, že systém nakládání, zpracování a ochrany Vašich OÚ je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a Vaše práva nejsou omezena.


1. Kdo Vaše osobní údaje a další informace zpracovává (Správce osobních údajů)

Společnost TryMee Clothing s. r. o. (působící pod obchodním názvem Nilmore®), se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO 06986650, vedena u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 74063, je jako provozovatel internetového obchodu na internetových stránkách www.nilmore.com (dále jen „internetové stránky“), správcem Vašich osobních údajů. Kontaktní adresa pro oblast ochranu osobních údajů: info@nilmore.com.


2. Jaké osobní a další údaje shromažďujeme a zpracováváme

Kategorie osobních a dalších údajů, které jsou předmětem zpracování:

 

 • Údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy – jméno a příjmení, email, kontaktní případně doručovací adresa, telefonní číslo, platební údaje.
 • Údaje nezbytné pro řešení reklamací – jméno a příjmení, email nebo telefonní číslo.
 • Údaje potřebné pro zaslání bonusu za vrácení našich cirkulárních produktů na jednom z Nilmore Circular Pointů - jméno, příjmení, email.
 • Údaje sloužící pro založení uživatelského účtu – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, email, heslo v zašifrované podobě, historie objednávek, historie prohlíženého zboží, recenze.
 • Údaje poskytnuté na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení – jméno, příjmení, datum narození, email.
 • Údaje poskytnuté v kontaktních formulářích - jméno a příjmení, titul, email, telefonní číslo.
 • Údaje získané z monitorovacích kamer instalovaných na našich kamenných prodejnách.

Kategorie údajů, které získáváme tím, že používáme další služby:

 • Anonymní údaje potřebné pro měření základní analytiky internetových stránek na základě oprávněného zájmu dle GDPR prostřednictvím Google Analytics,
 • Soubory cookies,
 • IP adresa.

 


3. Jak osobní a další údaje získáváme a co je právním základem

Vaše osobní údaje získáváme:

 

 • realizací objednávky v našem internetovém obchodě, kdy právní základ tvoří smlouva uzavřená s námi prostřednictvím souhlasu s Obchodními podmínkami;
 • v případě vytvoření uživatelského účtu je právním základem vyjádření souhlasu o vytvoření účtu a souhlasu s Obchodními podmínkami;
 • při vrácení našich cirkulárních produktů k recyklaci prostřednictvím Nilmore Circular Pointů na základě Vašeho souhlasu o přijetí bonusu za vrácení;
 • na základě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu na Vámi zadanou e-mailovou adresu;
 • pokud jste poskytli své osobní a další údaje jiným způsobem spojeným s aktivitou na internetových stránkách (např. vyplnění formuláře);
 • vstupem do kamenné prodejny správce, která je monitorována kamerovým systémem se záznamem – naše prodejny jsou viditelně označeny informační tabulí upozorňující na vstup do monitorovaného prostoru.

 


4. Za jakým účelem osobní a další údaje shromažďujeme

Vaše osobní a další údaje zpracováváme a shromažďujeme, pokud:

 • je zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu za účelem vyřízení a doručení objednávky či vyřízení případné reklamace;
 • je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje za účelem vedení účetnictví, daňové povinnosti a archivnické povinnosti;
 • jsme obdrželi Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních a dalších údajů
  • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby;
  • souhlas se zpracováním pro účely založení a správy Vašeho uživatelské účtu na naší internetové stránce;
 • je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterými je:
  • poskytování přímého marketingu – zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a dále zobrazování personifikovaných reklam, retargetingu a remarketingu stejně jako příležitostné zasílání informací o nabídce na uvedenou doručovací adresu;
  • zajištění zabezpečení sítě;
  • potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obrany vůči nárokům nebo odhalení podvodu;
  • provádění základních analýz, měření návštěvnosti a dalších statistických ukazatelů našeho internetového obchodu na internetové adrese nilmore.com;
  • v případě kamerového systému na kamenné prodejně správce je účelem zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, zabezpečení klientských údajů a ochrany majetku.

 


5. Kdo má k osobním a dalším údajům přístup

Vaše údaje předáváme pouze zpracovatelům tzn. subjektům, se kterými spolupracujeme na základě zpracovatelské smlouvy. Je tak zajištěno, že systém nakládání, zpracování a ochrany Vašich osobních a dalších údajů je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a Vaše práva nejsou nijak narušena ani omezena. Jedná se o:

 • webovou platformu Upgates, na které je internetový obchod nilmore.com spuštěn a která tak zajišťuje jeho provoz;
 • dopravní společnosti, kterým v závislosti na výběru způsobu dopravy kupujícím, správce poskytuje potřebné údaje k dodání zboží kupujícímu. (Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.);
 • poskytovatele platebních bran;
 • poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti naší internetové stránky;
 • provozovatele technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
 • účetní společnost;
 • pokud jste vyjádřili souhlas se se zasílám obchodních sdělení na Vámi zadanou e-mailovou adresu, poskytujeme potřebné osobní a další údaje společnosti třetí země (země mimo EU). Tímto příjemcem je poskytoval mailingových služeb MailChimp se sídlem v 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

Pokud Vlastník osobních údajů vrací produkty Správce k recyklaci prostřednictvím sítě Nilmore Circular Pointů poskytuje své osobní a kontaktní údaje třetí straně, která je vázána mlčenlivostí a může osobní údaje Vlastníka osobních údajů sdělit pouze Správci za účelem odeslání bonusu za vrácení produktů Vlastníkovi osobních údajů Zpracovatelem. 

 


6. Cookies

Naše internetová stránka používá cookies ke zlepšení zákaznických zkušeností na stránce. Cookies jsou unikátní, Vám přiřazené textové soubory umístěné na pevný disk webovým serverem.

 

Funkční cookies, které jsou nezbytné ke správnému fungování webu, používáme k:

 • zajištění správného a bezproblémového chodu internetové stránky (rozpoznání zařízení uživatele, jeho umístění a správné zobrazení internetové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám);
 • správnou konfiguraci vybraných funkcí internetové stránky;
 • přizpůsobení obsahu internetové stránky uživatelským preferencím a optimalizaci používání internetové stránky ((soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy);
 • udržení relace uživatele internetové stránky (košík, přihlášení do uživatelského účtu).

 

Rovněž využíváme také vnější cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Používáme je k:

 • shromažďování anonymních statistických dat o návštěvnosti internetové stránky prostřednictvím Google Analytics pro potřeby interní analýzy;
 • přímému marketingu – zobrazování personifikovaných reklam, retargetingu a remarketingu, prostřednictvím kterého můžeme na webových stránkách třetích stran oslovit s online reklamou ty uživatele, kteří se již zajímali o naše internetové stránky a námi nabízené produkty, nebo již u nás dříve nakoupili (Google AdWords, Facebook Pixel, Sklik);
 • prezentace multimediálního obsahu na internetových stránkách, který je stažen z externích webových stránek, např. Youtube;
 • přihlášení k internetové stránce prostřednictvím sociálních webových stránek, např. Facebook.com;
 • využívaní interaktivní funkce pro popularizaci internetové stránky pomocí sociálních sítí, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube;
 • využívaní funkce pro usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek, které jsou staženy z externích webových stránek, jako například Live Chat.

 

Máte možnost nepřijímat cookies pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče, které umožňuje zakázat cookies třetích stran. Cookies můžete kdykoliv smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči. Omezení pooužívání souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách.

 

 

 


7. Jak jsou Vaše osobní a další údaje chráněny

 

Jako správce Vašich osobních a dalších údajů prohlašujeme, že jsme přijali vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné a zavazujeme se, že k Vašim osobním údajům mají přístup jen námi pověření zpracovatelé.

V souvislosti se zabezpečením Vašich osobních a dalších údajů prohlašujeme, že jsme implementovali všechna možná technická a organizační opatření, abychom zajistili bezpečnost datových úložišť, úložišť osobních údajů v listinné podobě, pravidelné zálohování systému.

 


8. Jak dlouho osobní a další údaje uchováváme

Osobní a další údaje, které nám byly poskytnuty za účelem realizace objednávky v internetovém obchodě správceuchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Ze zákona pak tyto údaje musíme archivovat po dobu 10 let z důvodu možné finanční kontroly.

 

Osobní a další údaje, které nám subjekt osobních údajů poskytl na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, uchováváme v naší databázi po dobu 5 let. Subjekt osobních údajů má možnost kdykoliv svůj souhlas odvolat.

 

Osobní a další údaje zpracovávané za účelem provádění analýz a měření, analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu uchováváme po dobu maximálně 6 měsíců.

 

Kamerové záznamy jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení a odhalení případných incidentů a poté po uplynutí 30 dní promazávány.

Osobní a další údaje, které byly poskytnuty jednomu z našich Nilmore Circular Pointu uchováváme po dobu nezbytnou k odeslání bonusu za vrácení produktů k recyklaci. 

 


9. Práva subjektů osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tzn. právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě,
 • právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů písemně nebo elektronicky.

 

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů na emailové adrese info@nilmore.com.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 


10. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.nilmore.com potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

 

Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

 

Součástí přihlášky pro zasílání obchodních a marketingových sdělení je vyjádření souhlasu s podmínkami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů. Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Vstupem do naší kamenné prodejny vyjadřujete souhlas s uvedeným kamerovým monitoringem a pořízením kamerového záznamu.

V případě vrácení produktů na jednom z Nilmore® Circular Pointů našich partnerů vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních a dalších zpracovávaných údajů našim partnerům.

 

Jsme oprávněni tyto podmínky podle potřeb změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.