Výroba, užívání a následná likvidace oblečení má spoustu negativních dopadů na prostředí, ve kterém žijeme. Textilní průmysl vytváří obrovskou spotřebu energie a vody, její znečištění, emise skleníkových plynů a velké množství odpadu. A to v takové míře, že je toto odvětví jedním z nejvíce zatěžujících planetu vůbec.

V Nilmore® jsme se rozhodli této výzvě čelit a po několika letech vývoje se nám podařilo vyvinout plně cirkulární oblečení s unikátním ekologickým kreditem.

Nilmore cirkulární oblečení

Z čeho oblečení vyrábíme

Oblečení vyrábíme z nového textilního materiálu zvaného NILPLA®. Tento bio‑based materiál vyráběný z kukuřice a jiných obnovitelných zdrojů je v ostatních odvětvích již dobře známý. Díky nejmodernějším technologiím se nám podařilo toto know-how přenést do světa módy. Vytvořili jsme příjemnou, téměř bezúdržbovou látku, která vypadá skvěle. To však není vše.

Již samotné PLA z kukuřice má v porovnání s jinými běžně používanými oděvními materiály nejnižší ekologickou stopu (viz Higg Index). Nicméně právě cirkularita je velmi důležitá, neboť recyklátem nahrazuje surovinový zdroj. U přírodních materiálů snahy o 100% recyklaci ztroskotávají na nízké kvalitě výsledných vláken, u syntetických materiálů pak na energetické a technologické náročnosti recyklace. Nám se podařilo cirkularity dosáhnout právě díky jedinečným vlastnostem našeho materiálu. Jak?

Ve spolupráci s VUT v Brně a nizozemskými technologickými partnery jsme vyvinuli technologii recyklace NILPLA® textilu. Vytvořili jsme tak plně cirkulární koncept, díky kterému surovinový zdroj (kukuřici) používáme pouze na začátku, a poté držíme zdroje v oběhu. Výsledkem je, že v rámci výrobní a odpadní fáze NILPLA® materiálu dosahuje o 86 % menší uhlíkové stopy v porovnání s polyesterem o 68 % menší uhlíkové stopy v porovnání s bavlnou. Spotřeba vody je o 98 % nižší než u bavlny.

Tímto jsme posunuli udržitelnost oblečení na novou úroveň a dosáhli nejnižších enviromentálních dopadů napříč oděvními materiály. Věříme, že ona „nová úroveň udržitelnosti“ se stane časem standardem, protože jen tak můžeme současnou situaci skutečně zlepšit. 

Jak to celé funguje v praxi?

Jednoduše. Oblečení vyrobíme, zákazník ho koupí, několik let užívá, a poté má možnost nám jej vrátit se získáním benefitu pro další nákup. My následně vrácené oblečení recyklujeme do nového, stejně kvalitního vlákna a celý proces začíná znovu od začátku. Díky tomu již zákazník nemusí v rámci udržitelného přístupu radikálně omezovat nákupy nového oblečení. Jak oblečení vrátit?

Cirkulární ekonomika a recyklace je stěžejní součástí udržitelného rozvoje. Je to přechod od tradičního lineárního modelu, který funguje na principu vyrobit-spotřebovat-vyhodit k modelu uzavřené smyčky vyrobit-spotřebovat-recyklovat-vyrobit. Člověk nemusí být zanícený ekologický aktivista. Pozitivní změna oděvního průmyslu je volbou. Naší volbou. Měníme svět oblečení_m.